สัมภาษณ์

4000ลิตรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล

บทสัมภาษณ์กับ Awomoyi อย่างไรก็ตาม, หัวหน้า aquarist, Tosino ประมง

กรุณาบอกเราเกี่ยวกับตัวเอง, พื้นหลังและความสนใจของคุณ… ชื่อของฉันคือ Awomoyi โทซินเจมส์และผมเป็น aquarist….

อ่านเพิ่มเติม