పేద మార్కెట్లను

నేషనల్ ఆనర్స్ అవార్డ్

నేషనల్ ఆనర్స్ అవార్డ్: మార్కెటింగ్ పెర్స్పెక్టివ్ విలువ క్షీణిస్తుండటంతో రివర్స్

జాతీయ గౌరవాలు అవార్డు ఇటీవల ప్రదానం 155 నైజీరియన్లు స్పష్టంగా క్షీణగతిని వర్ణించేందుకు ఇది విమర్శలు చాలా ఆకర్షించింది…

ఇంకా చదవండి