අපව අමතන්න

අපි ඔබ තුළ වන අතර ඔබ විසින් විභාග කිරීම කැමතියි. අප ඔබට අවශ්ය දේ හරියටම අවබොධ හොඳම අවස්ථාවක් ලබා දීම, පහත තොරතුරු කරුණාකර අප අමතන්න හැකි ඉක්මනින් ප්රතිචාර කරන්නම්.

ස්තුතියි!

ගිණුම්

පී. මෙම. කොටුව 10741 Ikeja තැපැල් කාර්යාලය,
Ikeja ලාගෝස්,
නයිජීරියාව.

tel: +234 802 594 6935
විද්යුත් තැපෑල: ask@Iroy.in
ට්විටර්: @askIroyin
ෆේස්බුක්: facebook.com/askIroyin