ການສໍາພາດ

4000ລິດຕູ້ປານ້ໍາ

ການສໍາພາດພິເສດກັບ Awomoyi ຢ່າງໃດກໍຕາມ,, ຫົວຫນ້າລ້ຽງ, Tosino ການປະມົງ

ກະລຸນາບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ, ຄວາມເປັນມາແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ… ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນ Awomoyi Tosin James ແລະຂ້າພະເຈົ້າເປັນລ້ຽງ….

ອ່ານ​ຕື່ມ