ຕະຫຼາດສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ

ລາງວັນການແຂ່ງລະດັບຊາດ

ລາງວັນການແຂ່ງລະດັບຊາດ: ທັດສະນະຂອງຕະຫຼາດທີ່ຈະຍ້ອນກັບຫລຸດຄ່າ

ໄດ້ຮັບລາງວັນກຽດນິຍົມແຫ່ງຊາດບໍ່ດົນມານີ້ມອບ 155 Nigerians ດຶງດູດການຫຼາຍຂອງຄວາມສໍາຄັນທີ່ຊັດເຈນສະແດງໃຫ້ການຫຼຸດລົງໃນ…

ອ່ານ​ຕື່ມ