ການໂຄສະນາ

ມີກາລະໂອກາດການໂຄສະນາຫຼາຍແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, the Nigerian News ແລະ Knowledge Base platform.
ກະລຸນາສົ່ງອີເມວໄປ ask@iroy.in ແລະພວກເຮົາຈະສົ່ງຊຸດການໂຄສະນາທີ່ມີທາງເລືອກໃນການແລະລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

 

ຂອບ​ໃຈ!
The Iroyin Team