កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ

រៀនពីរបៀបវីដេអូមួយដែលអាចជួយអ្នកបានឈរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក

រៀនពីរបៀបវីដេអូមួយដែលអាចជួយអ្នកបានឈរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក

វីដេអូនេះគឺអំពីការទំនាក់ទំនងមុខទៅមុខ. គ្មានអ្វីអាចប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកន្លែងដែលមុខទៅមុខទំនាក់ទំនងគឺអាចធ្វើបាន. ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការកញ្ជ្រោលឡើងនោះ…

អាន​បន្ថែម