સૂર્ય નાડી આલ્બમ Mavin રેકોર્ડ્સ દ્વારા બહાર છે!!! સાંભળો અને ડાઉનલોડ કરો

solar plexus marvin recordsAs reported on other entertainment blogs yesterday (read below) આ Solar Plexus Album is out and you can listen/download it on our blog.

The ace producer and former CEO of Mohits Records announced his new label on Twitter a few hours ago. It’s no longer Mohits Records, its now Mavin Records (Mavin pronounced as May-vin). And he has signed the new label’s first female artist; the unbelievably talented Ms Tiwa Savage. Aside from D’banj and his brother K-Switch, all the other artists under the now defunct Mohits records are with Mavin Records.

Meanwhile a compilation album titled Solar Plexus, produced by Don Jazzy and featuring Wande Coal, Dr Sid, D’Prince and Tiwa Savage will be released tomorrow May 8th. – LindaIkeji’s Blog

 

Intro
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/Intro.mp4

I’m A MAVIN
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/I_m_A_MAVIN.mp4

Oma GaTiwa Savage
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/OmaGa.mp4

YOLODr SID
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/YOLO.mp4

See Me RiWande Coal
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/SeeMeRi.mp4

Take BananaD’Prince
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/TakeBanana.mp4

CPRDr SID
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/CPR.mp4

ForeverWande Coal
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/Forever.mp4

Why You Over ThereD’Pprince
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/WhyYouOverThere.mp4

ChocolateDr SID
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/Chocolate.mp4

Pretty GirlsWande Coal
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/PrettyGirls.mp4

AmarachiD’Prince
Download Link: www.iroy.in/SolarPlexusAlbum/Amarachi.mp4

[જાહેરાત # FooterText]

2 ટિપ્પણીઓ ઉપર "સૂર્ય નાડી આલ્બમ Mavin રેકોર્ડ્સ દ્વારા બહાર છે!!! સાંભળો અને ડાઉનલોડ કરો"

  1. I guess change is good 4 everybody

પ્રતિક્રિયા આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.


*