Όροι χρήσης

Αυτό Όροι Χρήσης είναι αποτελεσματική Οκτώβριο 1, 2011.

Με τη χρήση www.Iroy.in (η ιστοσελίδα"), δικτυακός τόπος (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, τις ενδεχόμενες σχετικές ιστοσελίδες, φόρουμ ή blogs, e-mail και RSS feeds συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης (οι οροι").

Οι παρόντες Όροι διέπουν μόνο τα υλικά που δημοσιεύονται ή / και διανέμονται στην Iroy.in (συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζονται σε άρθρα, εικόνες, εικονογραφήσεις, κώδικες πηγή και το αντικείμενο, κ.λπ.) (το περιεχόμενο") που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και δεν καλύπτει οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο ή αναφέρονται ιστοσελίδα που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, εκτός και αν αναφέρεται ρητά.

Iroy.in διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση Iroy.in του. Iroy.in μπορείτε να δημοσιεύσετε ή ανακοινώσεις προβολή του υλικού αλλαγές στις Iroy.in τοποθεσίες και / ή μπορεί το email σας για αυτές τις αλλαγές.

Παρακαλείστε να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό, έτσι ώστε θα πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές. Με τη χρήση των Iroy.in τοποθεσίες, καταλαβαίνεις, Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα τηρήσουν και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

 

Χρήση Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις Iroy.in τοποθεσίες προορίζεται για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μόνο. Εμπορική χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου των Iroy.in τοποθεσίες απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τροποποιώ, δημοσιεύω, διαβιβάζει, προσαρμόζω, συμμετέχουν στη μεταφορά ή πώληση, αναπαράγω, δημιουργήσουν νέα έργα από, διανέμω, εκτελώ, απεικόνιση, ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί, οποιοδήποτε από τα Περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει,, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Iroy.in ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων που προσδιορίζονται στην σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων στο Περιεχόμενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

Iroy.in τοποθεσίες διάθεση του περιεχομένου της σύμφωνα με το Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Άδεια, για μη εμπορική αναπαραγωγή με πίστωση για την Ιστοσελίδα. Αυτή η άδεια επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπαράγει, remix, ή με άλλο τρόπο να αλλάξει την αρχική Iroy.in τοποθεσίες Περιεχόμενο εφ 'όσον πίστωση δίνεται στην Ιστοσελίδα.

Αυτό περιλαμβάνει, ειδικά, άδεια:

 1. Για να αναπαράγει αποσπάσματα από τις Iroy.in τοποθεσίες;
 2. Για να αναπαράγουν εικόνες της κάθε σελίδας των Iroy.in τοποθεσίες;
 3. Για να συμπεριλάβετε το αρχικό περιεχόμενο Iroy.in το υλικό για ταινίες, τηλεόραση, Τυπώνω, σε απευθείας σύνδεση, κ.λπ.

 

Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τη Νιγηρία και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και ανήκουν ή ελέγχονται από Iroy.in ή το κόμμα πιστώνεται ως τον πάροχο του Περιεχομένου.

 

Syndication Περιεχομένου

Iroy.in σας παρέχει περιορισμένη, μετακλητός, μη μεταβιβάσιμη, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια για την εκ νέου χρήση περιεχομένου με την επιφύλαξη του με τους Όρους της παρούσας σύμβασης.

Iroy.in τοποθεσίες διάθεση του περιεχομένου της για syndication, είτε μέσω του διαδικτύου, κινητά ή / και σε έντυπη μορφή. Αυτή η άδεια syndication περιεχομένου επιτρέπει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το περιεχόμενο του αρχικού τοποθεσίες Iroy.in για ένα τέλος αδείας, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο και εφ 'όσον πίστωση δίνεται στην Ιστοσελίδα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν πρέπει να αφαιρέσετε τις εσωτερικές συνδέσεις προς το περιεχόμενο των Iroy.in τοποθεσίες. Το λογότυπο του δικτυακού τόπου ή / και τη διεύθυνση URL θα πρέπει να εμφανίζονται σε κάθε σελίδα εμφανίζει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τη μορφή ή την επωνυμία της τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κειμένου και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στις τροφοδοσίες RSS. Δεν πρέπει να καταργήσετε το «Περισσότερα από [Ονομα ιστοσελίδας]»Συνδέσεις πίσω στην αρχική τοποθεσία, στο τέλος της κάθε θέσης.

Η άδεια περιεχόμενο syndication δεν σας δίνει καμία ιδιοκτησία της, ή άλλων συμφερόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιοδήποτε Περιεχόμενο, και μπορεί να ανασταλεί ή να τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση Iroy.in του, και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη.

Iroy.in χρεώνει τέλη άδειας για την εμπορική χρήση του περιεχομένου του μέσω του διαδικτύου. κινητά ή / και σε έντυπη μορφή. Με την εγγραφή σας ως περιεχόμενο εταίρος κοινοπραξίας, συμφωνείτε να τηρούν τους όρους του παρόντος τμήματος της συμφωνίας.

Μπορεί να παρέχει μια ηλεκτρονική ειδοποίηση ενδιαφέρον να γίνει Περιεχόμενο Syndication συνεργάτη οποιασδήποτε από τις Iroy.in τοποθεσίες μέσω email ask@iroy.in

Μπορείτε επίσης να συμφωνήσουν να πληρώσουν Iroy.in των τελών έκδοσης αδειών κατά τη διάρκεια των συνδικάτο Περιεχόμενο Iroy.in τοποθεσίες σας. Όλα τα τέλη αδείας που καταβάλλονται εκ των προτέρων και δεν επιστρέφεται. Iroy.in διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει τα τέλη έκδοσης αδειών ανά πάσα στιγμή, μετά από ειδοποίηση προς εσάς.

 

RSS Feed ή Περιεχομένου

Iroy.in τοποθεσίες παρέχουν ένα RSS feed για κάθε Iroy.in ιστοσελίδας. Αν χρησιμοποιείτε το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των ζωοτροφών, σας ζητούμε να μην το τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από διαφημίσεις και να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

 1. Οι πλήρεις τροφές ad-υποστηρίζεται προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση των αναγνωστών RSS.
 2. Για όλες τις άλλες χρήσεις των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής σε ιστοσελίδες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τις τροφές Απόσπασμα, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με Iroy.in.
 3. Δεν πρέπει να προσθέσετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, στις τροφοδοσίες RSS.

 

Iroy.in διατηρεί το δικαίωμα ένστασης κατά την παρουσίαση του RSS feeds και το δικαίωμα να σας ζητήσει να παύσει να χρησιμοποιεί το RSS feeds ανά πάσα στιγμή.

Iroy.in διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει τη διανομή της του RSS feeds ή να αλλάξετε το περιεχόμενο ή τη μορφοποίηση του RSS feeds, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

 

Περιεχόμενο που δημιουργείται

Iroy.in δεν θα δεχτεί ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία σας με τις Iroy.in τοποθεσίες. Ωστόσο, Συμφωνείτε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:

 1. Μην δημοσιεύετε απειλεί, παρενόχληση, δυσφημηστικός, ή συκοφαντικό υλικό.
 2. Μην κάνετε σκόπιμα ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.
 3. Μην προσφέρετε για να πωλήσει ή να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία.
 4. Μην δημοσιεύετε υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο συμφέρον της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. Μη δημοσιεύετε πληροφορίες που γνωρίζετε ότι είναι εμπιστευτικές ή ευαίσθητες ή με άλλο τρόπο κατά παράβαση του νόμου.

Παρακαλώ σημειώστε ότι από τη στιγμή που δημοσιεύετε ένα σχόλιο σε κάθε Iroy.in τοποθεσίες, γίνεται μέρος της δημόσιας συζήτησης. Εμείς δεν αφαιρούν τα σχόλια του χρήστη αν δεν τους κρίνουν ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης μας.

Εάν ένας τρίτος καταγγέλλει ότι το σχόλιό σας παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή τα δικαιώματά τους, θα τους καλέσει να ανταποκριθεί στα ίδια τα σχόλια.

Αν συνεχιστεί η καταγγελία, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί σας με τα μέσα που μας έχουν παράσχει, για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση. Θα προστατεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αλλά μπορεί να υποχρεωθεί να το παραδώσει σύμφωνα με νομική διαδικασία.

Ιστοσελίδες Τρίτων Περιεχόμενο

Iroy.in τοποθεσίες μπορεί να περιέχει εξωτερικές συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων. Iroy.in δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, διαθεσιμότητα ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας, εμπορεύματα, δεδομένα, γνωμοδοτήσεις, συμβουλές ή δηλώσεις διατίθενται στις ιστοσελίδες τρίτων μερών.

Οι επισκέπτες της Iroy.in τοποθεσίες αναλάβει την πλήρη ευθύνη και τον κίνδυνο κατά τη χρήση οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων τρίτων μερών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να κατευθύνουν οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή ή τον webmaster του ιστότοπου τρίτου μέρους.

Αυτό Όροι Χρήσης είναι αποτελεσματική Οκτώβριο 1, 2011.

Αυτή η τοποθεσία είναι με μία άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Unported License.