រៀនពីរបៀបវីដេអូមួយដែលអាចជួយអ្នកបានឈរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក

រៀនពីរបៀបវីដេអូមួយដែលអាចជួយអ្នកបានឈរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក

វីដេអូនេះគឺអំពីការទំនាក់ទំនងមុខទៅមុខ. គ្មានអ្វីអាចប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាកន្លែងដែលមុខទៅមុខទំនាក់ទំនងគឺអាចធ្វើបាន. ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការកញ្ជ្រោលឡើងនោះ…

អាន​បន្ថែម
4000អាងចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រលីត្រ

បទសម្ភាសន៍ផ្តាច់មុខជាមួយ Awomoyi ទោះយ៉ាងណា, ប្រធាន aquarist, ជលផល Tosino

សូមប្រាប់ពួកយើងអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់, ផ្ទៃខាងក្រោយនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក… ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Awomoyi យ៉ាកុបនិងខ្ញុំ Tosin ពិតជា aquarist មួយ….


បទសម្ភាសមួយជាមួយអាជ្ញាបណ្ណ Desola, សិល្បករវ័យក្មេងច្រើន

គណនី: សូមប្រាប់ពួកយើងអំពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់, ផ្ទៃខាងក្រោយនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក .... Desola: ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺអាជ្ញាប័ណ្ណ Adesola Khadijat. ខ្ញុំជាជាលើកដំបូង…

ការកំណត់តម្លៃអគ្គិសនី

លិខិត Buba ពលរដ្ឋ: Dousing ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​អគ្គិសនី (2)

beetle, វា​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​សម្រាប់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ថា MYTO នេះ, ស្តី​ពី​សេចក្តី​ណែនាំ, បានចូលមករួមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអត្រាការប្រាក់…

អាន​បន្ថែម